Mods - SWGoH

SWCHH GameChangers: Nhân vật KOTOR mới, Công cụ quản lý Mod Đến với Star Wars Galaxy of Heroes

Hai điều mà cộng đồng Star Wars Galaxy of Heroes đã yêu thích, một sự cải tiến đối với phe Jedi và các công cụ và tùy chọn Quản lý Mod tốt hơn, đang đến với SWGoH. Trong khi một là phản ứng gián tiếp…