Các Guild & Raids

Guild

Guild là khái niệm tương tự như liên minh trong các trò chơi khác - về cơ bản là một nhóm các người chơi khác mà bạn có thể tương tác và chiến đấu. Không có gì khác so với các trò chơi dựa trên điện thoại khác, áp lực của bạn bè đóng vai trò lớn bởi những người không thực hiện phần của họ thường có thể giữ Guild. Trong Star Wars Galaxy of Heroes, mỗi người dùng có thể sử dụng năng lượng chiến đấu của họ để thu thập lên đến 600 Raid Vé cho Guild được banked vào một thời gian thiết lập mỗi ngày. Các vé Raid sau đó được sử dụng đối với một trong hai lựa chọn Raid - Rancor Raid hoặc Tank Raid Raid.

Bất kỳ người chơi nào tìm kiếm Galaxy Star Wars của Heroes Guild có thể kiểm tra chúng tôi để xem nếu chúng tôi có phù hợp với bạn.
Raids

Raids là những trận đánh lớn, chứng tỏ là kẻ thù khó nhất trong Star Wars Galaxy of Heroes. Trong khi các cá nhân có thể xuất hiện All-Stars trong Raids, toàn bộ Guild là cần thiết để có thành công.