Territory Battles

Những nỗ lực của chúng tôi nhằm mang lại cho người hâm mộ nội dung hay nhất về Star Wars Galaxy of Heroes tiếp tục với danh sách các video Walkthrough của Lãnh thổ Chiến tranh dưới đây. Cho dù trận chiến tại khu vực thuộc Light Side Territories, được gọi là Rebel Assault, hay Cuộc trả đũa của Imperial Dark Side, chúng tôi cung cấp cho người hâm mộ cơ hội để xem các hướng dẫn của các nhiệm vụ đặc biệt từ cả hai bên dưới.

TeeMinus24.com Tees Star Wars

Chiến tranh Lãnh thổ: Cuộc tấn công của Rebel (Light Side)

Giai đoạn 1 - Nhiệm vụ Đặc biệt (Phoenix)

Giai đoạn 2 - Nhiệm vụ Đặc biệt (Rogue One)

Giai đoạn 3 - Nhiệm vụ Đặc biệt - ROLO

Giai đoạn 4 - Nhiệm vụ Đặc biệt - ROLO & CHOLO

Giai đoạn 5 - Nhiệm vụ Đặc biệt - CLS

Trận chiến Địa thế: Triệu đòn (Đen Mặt)

Giai đoạn 3 - Nhiệm vụ Đặc biệt (Phiếu Imperial Probe Droid)

Giai đoạn 4 - Nhiệm vụ Đặc biệt (Tàu)