SWGoH Nâng cao

Khi Star Wars Galaxy of Heroes tiếp tục phát triển thêm Raids, Tàu, nhân vật mới có khả năng phức tạp hơn và sớm Chiến tranh thuộc địa, sự cần thiết cho chiến lược nhiều hơn đã trở nên lớn hơn. Trong khi nhiều người dùng YouTube tuyệt vời như Smithie D, Warrior, AhnaldT101, Cubs Fan Han và những người khác xuất bản nội dung tuyệt vời trên SWGoH hàng ngày, thì tất cả những thứ đó ở một nơi rất khó.

Gaming-fans.com cùng với các nhà xuất bản nội dung của trang này vui mừng mang đến cho bạn SWGoH Advanced. Cùng với nội dung SWGoH 101 của chúng tôi, SWGoH Advanced giúp bạn phát huy tối đa những điều cơ bản của trò chơi. Từ hiểu được tiềm năng và độ bền với các chiến lược về những người sử dụng trong Cuộc tấn công Triumvirate Heroic Sith, SWGoH Advanced có mặt để giúp cộng đồng nói chung.

Một vài liên kết nội dung nâng cao SWGoH để bắt đầu chúng tôi: