Liên minh

Một tính năng của Transformers Trái đất Wars là khả năng tham gia vào một Liên minh - một đội gồm những người chơi 40 - để cạnh tranh hơn nữa. Có thể gia nhập hoặc tạo ra sau khi người chơi có Trụ sở của Cấp độ 4 trở lên, Liên minh có thể cạnh tranh với các Liên minh khác trong cuộc chiến tranh liên lục địa được gọi là Chiến tranh giữa các đối thủ trong khoảng thời gian 24. Chiến tranh Liên minh được kiểm soát bởi Tư lệnh và tối đa là ba viên chức.

Các liên minh cũng rất quan trọng đối với người chơi tham gia vào các sự kiện cuối tuần của Liên minh đến các nguồn cung cấp cần thiết để tăng danh sách hiện tại của bạn và mở các chương trình mới. Các sự kiện của Liên minh diễn ra vào thứ sáu tại 6 / 7AM ET thông qua thứ hai tại 6 / 7AM ET và có sức cạnh tranh cao với người chơi trò chơi kết thúc và có một lượng lớn áp lực của bạn bè để thực hiện ở mọi cấp độ.